Header Ads

Bánh cuốn ngon Cô Sen

Liên hệ

Cửa hàng bánh cuốn xôi chè Cô Sen

Liên hệ Bánh Cuốn - Xôi Chè Cô Sen

  • Bánh Cuốn - Xôi Chè Cô Sen
  • Giờ mở cửa: Sáng: 05:30 - 10:00 sáng hàng ngày
  • Giá: 12.000 - 15.000 - 20.000 đồng/suất
  • Điện thoại: 0944.867.988

Không có nhận xét nào